Kompleksowe rozwiązania dla hodowli zwierząt

Jak wybudować ogrodzenie elektryczne wokół pastwiska?

Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia elektrycznego należy dokładnie zaplanować jego przebieg oraz ustalić wymagane materiały i narzędzia. W tym celu warto wyznaczyć granice pastwiska na mapie lub rysunku, uwzględniając naturalne przeszkody, takie jak drzewa czy rzeki. Należy również zwrócić uwagę na lokalne przepisy dotyczące budowy ogrodzeń oraz ewentualne obostrzenia wynikające z ochrony przyrody.

Wybór materiałów i narzędzi

Do budowy ogrodzenia elektrycznego potrzebne będą przede wszystkim słupki, izolatory, przewód elektryczny oraz urządzenie do generowania impulsów elektrycznych. Izolatory to elementy montowane na słupkach, które utrzymują przewód elektryczny na odpowiedniej wysokości oraz zapobiegają jego stykaniu się z metalowymi elementami ogrodzenia. Przewód elektryczny może być wykonany z różnych materiałów, takich jak stal, miedź czy aluminium. Ważne jest, aby był on przewodzący oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Montaż ogrodzenia elektrycznego

Budowa ogrodzenia elektrycznego rozpoczyna się od postawienia słupków. Następnie montujemy na nich izolatory, na których zamocujemy przewód elektryczny. Wysokość izolatorów zależy od rodzaju zwierząt hodowlanych. Dla bydła można zastosować dwa przewodniki, jeżeli w stadzie są same krowy bez cielaków. Dla byków lub krów z cielętami powinny być trzy przewodniki 40, 70 i 100 cm. Do koni stosujemy dwa przewodniki dla klaczy, trzy dla ogierów i klaczy ze źrebakami. Natomiast dla owiec zalecane są minimum 4 przewodniki 20, 40, 65 i 90 cm
Po zamocowaniu izolatorów należy przeciągnąć przewód elektryczny przez nie, dbając o równomierne napięcie oraz brak przewieszania. Przewód musi być dobrze naciągnięty, aby zapobiec jego zwisaniu oraz kontaktowi z roślinnością.

Podłączenie elektropastucha

Ostatnim etapem budowy ogrodzenia elektrycznego jest podłączenie elektropastucha. Urządzenie to powinno być zamontowane w suchym i osłoniętym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Elektropastuch podłączamy do przewodu elektrycznego oraz do uziemienia. Warto również zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa, który pozwoli na szybkie odłączenie ogrodzenia w przypadku awarii czy konieczności prac konserwacyjnych.

Borys s.c.

Jankówko 1E

62-200 Gniezno

TEL. 61 425 27 98

O NAS

Firma BORYS na polskim rynku istnieje już od 1994 roku. Jako jedyna w Polsce zajmuje się sprzedażą oraz profesjonalnym montażem stałych ogrodzeń elektrycznych.
Zapraszamy do kontaktu.