Żłoby dla bydła

Oferujemy żłoby dla bydła, które znacząco ułatwiają skarmianie zwierząt. Efektywna produkcja bydła mięsnego i mlecznego wymaga zapewnienia zwierzętom zbilansowanej diety. Z tego powodu tak ważny jest dostęp do roślin pastewnych o wysokiej zawartości białka, żeby wspomnieć tylko lucernę, koniczynę, inne rośliny z rodziny bobowatych, czy niektóre gatunki traw. Kluczowa jest tu wydajność uprawianych roślin pastewnych, ale również dostęp do nich. Użytki zielone służą bowiem najwyżej do listopada, przy najwyższej ich wydajności przypadającej na maj oraz czerwiec.

Zimą, gdy dostęp do świeżych pasz zielonych jest odcięty, bydło mięsne może być karmione mieszankami objętościowymi – słomą, sianem oraz kiszonkami. Aby więc zapewnić zwierzętom otwarty i wygodny dostęp do pasz, należy zadbać o instalację żłobów oraz koryt dla bydła.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9